Artikel i Danmarks Kirker

Nu er afsnittet om Sdr. Nærå Valgmenighedskirke blevet offentliggjort i værket Danmarks Kirker.

Se her: 

http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/soender-naeraa-valgmenighedskirke/


Tilbage til oversigt