Sdr. Nærå Valgmenighed de næste par måneder

Indtil der er ansat en ny præst vil tidl. valgmenighedspræst i Ryslinge, Michael Nielsen og valgmenighedspræst i Vejstrup Anders Carlsson hjælpe os.

Michael Nielsen vil forestå gudstjenester.

Anders Carlsson vil også forestå enkelte gudstjenester, undervise konfirmander og forrette begravelser/bisættelser. Anders Carlsson kan træffes på mobil 40 47 59 19

Henvendelser om øvrige  kirkelige handlinger rettes til formand Lis R. Møldrup, mobil 51 56 33 24, email formanden@valgmenigheden.dk

Har du/I brug for at tale med en præst, kan Anders Carlsson kontaktes på 40 47 59 19, mail anders.carlsson65@gmail.com


Tilbage til oversigt