Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af protokolfører

3. Valg af mindst to stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Præstens beretning - udgår

6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år

7. Behandling af indkomne forslag
    Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 21. marts.

7a. Forslag til revidering af vedtægter. Ændringsforslag kan ses på hjemmesiden www.valgmenigheden.dk           

8. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode
     På valg er Dorte Leerbek, Berit Knold og Christian Barkholt
     Dorte og Christian modtager genvalg. Berit genopstiller ikke.

9. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder et år      

11 Evt.


Tilbage til oversigt