Autorisation via Skattemappen

Der er gået fem år siden, de første afgav autorisation via Skattemappen for at vores kasserer har mulighed for at se jeres skattepligtige indkomst. Det er en forudsætning for,  at det er det rigtige grundlag, medlemsbidraget beregnes ud fra.

DEN SKAL NU FORNYES. Vejledning står i det nyeste kirkeblad.

Hvis tiden er overskredet, skal I oprette jer på ny. Vejledning står på hjemmesiden under fanen Information, Medlemsskab.

Kirkens CVRnr  er 58 85 07 13


Tilbage til oversigt