Medlemskab

Medlemskab

Ønsker man at blive medlem af Sdr Nærå Valgmenighed, skal man rette henvendelse til præsten.

Præsten inviterer til en samtale, hvor Indmeldelsesblanket udleveres

Som medlem af en valgmenighed, bliver man ved at være medlem af Den Danske Folkekirke med de rettigheder, det giver.

Man betaler ikke kirkeskat til den alm. folkekirke.

Man betaler til Valgmenigheden et årligt medlemsbidrag, der opkræves hvert halvår.

Medlemsbidrag udregnes af ens skattepligtige indkomst og beregnes af året før.

Ved indmeldelse skal man gå ind via sin skattemappe og give fuldmagt til, at Valgmenighedens kasserer må trække oplysninger om skattepligtig indkomst via SKAT.
Indmeldelsesskema klik her

Gør sådan her:
- Gå på www.skat.dk
- Login med NemId
- Når du er logget ind, klikker du på ”Profil” øverst til højre
- Vælg punktet ”Giv adgang til rådgivere/andre”
- Tryk på ”Opret ny”
- Skriv Valgmenighedens SE-nummer : 58 85 07 13
- Bekræft SE-nummeret
- Find punktet ”TastSelv borger”
- Find derefter ”Skatteattest med indkomstoplysninger” (du skal IKKE vælge skatte- og formueoplysninger)
- Sæt flueben i den lille firkant ud for punktet
- Tryk Godkend HUSK DET
Fuldmagten skal fornyes hvert 5. år
Man kan også tegne en 10-års kontrakt/ Forpligtigelseserklæring, som giver ret til fradrag på selvangivelsen.

 

Gældende regler for beregning af årligt medlemsbidrag:

Under 18 år : 0 kr

18-30 år: Som til sognekirken i hjemkommune (ingen bidrag for de første kr. 45.000,- pr år ), minimum 100,-  Gælder også for dem på 10-års kontrakt.

Over 30 år: 1,1 % af skattepligtig indkomst.

                   1,5 % af skattepligtig indkomst m. 10-års kontrakt

Enlige: Minimum 200,-

Ægtepar: Minimum 300,-

På plejehjem, samt andre beskyttede boliger: kr. 100,- for såvel enlige som ægtepar. Dog ikke for de medlemmer, som har 10-års kontrakt.

 Udmeldelse

Ønsker et medlem at melde sig ud, skal der rettes henvendelse til præsten. Udmeldelse kan ske pr. 30.- 6. eller 31.- 12.

Præsten skal have flg. informationer:

  • Medlemmets navn, adresse samt cpr-nummer
  • Hvilket folkekirkesogn, vedkommende er bosat i
  • Samt adresse til hjemkommunens folkeregister.

 Adresseændring

Ved flytning skal kasseren have oplysning om ny adresse, da Valgmenigheden ikke får denne automatisk.