Sidste nyt

ORIENTERING 24. MARTS KL. 12.00

OM UDLEJNING AF STORSTUEN
Kære alle I, der har lejet Storstuen i den næste tid. Vi har fået ny hjemmeside, og kalenderen, hvor I kan se, om Storstuen er udlejet er lige knapt helt oppe at køre.
DERFOR: Hvis I har spørgsmål til, om I kan leje Storstuen på en given dato, eller I gerne vil aflyse eller have en allerede aftalt dato, skal I ringe til Pia Pedersen4088 4504.
I en forvirret tid som denne, kører vi lige en helt manuel booking af Storstuen, og Pia kan svare på langt de fleste af jeres spørgsmål.
Tak for jeres gode samarbejdssvilje!


ORIENTERING 20. MARTS KL. 14.20

Kære alle
Så har vi fundet en ny dato for konfirmation af årets konfirmandhold. Det bliver 2. pinsedag, den 1. juni kl.10.00. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra alle forældrene, men det ser ud til, at alle kan den dag. Så er det bare, om vi som samfund er kommet så langt i bekæmpelsen af COVID-19, at det er forsvarligt.
Det vælger vi at satse på, vel vidende at flere af folkekirkerne i området har skudt konfirmationerne helt til august og september måned.
Nu må vi se. Vi krydser fingre.

Også når det kommer til vores kirkeblad, har vi været nødt til at lave ændringer. Årets første kirkeblad kom lige før nytår og dækker frem til og med april måned.
Vi har besluttet, at der fremover i stedet for 4 blade kommer 3 blade årligt, som så hver dækker 4 måneder.
De 4 blade udkommer fremadrettet den 1. juli, 1. november og 1. marts.
Vi havde egentlig regnet med, at I skulle have haft et her i april måned, som så skulle dække perioden frem til det, der kommer 1. juli, men med alle aflysningerne og al usikkerheden er det bedre at satse på at informere jer via hjemmeside, facebook siden og nyhedsbreve.
Så næste kirkeblad kommer til 1. juli, og al information kommer til at tilgå jer via vores hjemmeside, facebook og i form af nyhedsbreve, der løbende holder jer orienterede om, hvad der sker, hvad vi planlægger, udskyder og eventuelt aflyser.

Må vi endnu engang bede jer om på hjemmesiden i det øverste højre hjørne at tilmelde jer nyhedsbrevene. Så får I alle informationer automatisk hjem til jer via mail.

Og endelig skal I vide, at bare fordi vi ikke holder gudstjenester på sædvanlig vis, men udelukkende som live-stream på facebook siden, så er I særdeles velkomne til at kontakte  Ole præst på 30 64 21 25.
Tak for jeres forståelse. Pas godt på hinanden og dem, I elsker. Og ring, hvis I er vidende om, at nogen sidder alene. Vi mennesker er sociale væsener, der let visner lidt i toppen, hvis ikke vi har nogen at vende livet med over en god snak 😉

ORIENTERING 18. MARTS KL. 14.45

Kære alle
Vi er os selv som valgmenighed, selvfølgelig er vi det, og det skal vi også være, MEN i disse mærkværdige tider giver det meget god mening at udvise stor solidaritet med det omgivende samfund – og ikke mindst Folkekirken, som vi jo også er en del af.

Landet biskopper har netop udsendt nye retningslinjer for det kirkelige arbejde, og de har desuden valgt at aflyse SAMTLIGE forårets konfirmationer rundt om i det ganske land.

Menighedsrådet har vurderet, at vi bør lægge os i slipstrømmen af de vejledninger og anbefalinger, som gælder i det øvrige samfund – og i dette tilfælde de andre kirker omkring os.
Vi har i valgmenigheden et ret omfattende program i både april og maj, begyndende med generalforsamlingen den 2. april.

Dertil kommer alle gudstjenesterne – og da ikke mindst hele påskeugen med skærtorsdags sammenkomst, langfredags liturgiske musikgudstjeneste og påskedags festgudstjeneste.

For slet ikke at tale om konfirmationen den 19. april, en dato mange har glædet sig rigtig meget til, adskillige foredrag, sangaftner, genforeningsfest med Rasmus Skov Borring, majstangsfest, udflugt osv.

Alt dette er vi desværre nødt til aflyse, og indtil videre går vi ud fra,  at så meget som muligt af det bliver skudt til afholdelse i juni og fremefter.
Og til konfirmandforældrene: I får særskilt besked, lige så snart vi har bare en smule overblik over, hvad der skal ske. Men I skal vide, at vi fra valgmenigheden vil gøre ALT, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe jer, når vi kommer så langt.

Til sidst en lille bøn til alle vore medlemmer: Vil I ikke nok TILMELDE jer valgmenighedens NYHEDSBREV. Det gør I ved at klikke på den blå boks oppe i øverste højre hjørne her på forsiden.
På den måde får I alle nyheder fra os, direkte hjem i jeres mailboks.
Tak for jeres forståelse.

På Valgmenighedens vegne
Lis R. Møldrup

OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE onsdag den 18.03

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne.
Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen.
VI opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne.
Læs og følg nedenstående – og pas på jer selv og hinanden:

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden.
Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.
Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering”.
Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.
Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.
Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.
Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.
SLUT

 

VELKOMMEN
Vores kirke er en del af folkekirken selv om vi er en fri kirke med vores egen økonomi. Vi er en folkelig grundtvigsk menighed, en af Danmarks største valgmenigheder – mere end 1100 medlemmer. I lokalsamfundet omtales kirken kun som valgmenigheden heraf vores web-adresse.
Læs mere klik her

 

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse

Steffen Jensen holder foredrag