Kirkens inventar

Prædikestolen

Billederne i prædikestolen er udfærdiget af Kirsten Aaes. Ifølge Kirsten Aaes er den en levende fortællestol, derfor jertekardiogrammet
øverst. Fortællingerne fra prædikestolen er for alle, høj som lav, ung som gammel. I de fine tegninger ser man derfor alle typer af mennesker i alle aldre: Balletdanseren, drengen med kasket, den knælende. Hver enkelt streg udgør en dobbeltbetydning med
afsæt i et nyt motiv. Korsene ovenover har fået vinger så de ligner fredsduer med symbol på Helligånd.

Knæfaldsgitteret

Knæfaldsgitteret står som et minde om kunstsmed Hans Rasmussens søn Poul, der
omkom ved en motorcykelulykke.
Hans Rasmussens grundmønster i gitteret er rosenranker med rosenknopper der
springer ud af korset. Hver korsarm peger ind mod et motiv, der danner centrum i
hvert felt. Foroven er en frise af vinranke med druer hele vejen rundt. Symbol på
nadveren. Under den felterne: I det første felt midtfor er en figur af en ørn med
symbol på menneskets længsel efter det høje. Et felt ved siden af har figuren af en
hjort, der drikker ved korsets rod med henvisning til Davids salme 42. I feltet med
lammet og fanen står lammet for lidelse mens fanen står for sejr, og derfor et symbol
på langfredag og påskedag. Feltet JHS er en forkortelse af Jesus Homini Salvator og
betyder Jesus, menneskets frelser. De gyldne kugler ved gitterets endesøjler
symboliserer jorden hvorpå korset er plantet.

Kirkeskib

Orgel

Døbefonden

Tegningen til døbefonden er udført af arkitekt Mindedal i Ollerup. Det er korset der
bærer døbekummen. Den er lavet af bornholmsk granit, udhugget af billedhugger
Mogensen i Svendborg. Broncefadet øverst er tegnet af kunstsmed Hans Rasmussen,
Hudevad.

Den syvarmede lysestage

Udført af kunstsmeden Hans Rasmussen, Hudevad. En gave af Niels Grønbech,
Helge og Ethel Jacobsen.

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse