Sidste nyt

Onsdag d. 26. april 2023 afholder vi menighedens ordinære generalforsamling hvor vi bla. skal endelig godkende vedtægtsændringer. Se såvel dagsorden som forslag til vedtægtsændringer herunder:

Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af mindst to stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Præstens beretning
 6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år
 7. Behandling af indkomne forslagForslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 12.april

7a. Forslag til revidering af vedtægter. Ændringsforslag kan ses på hjemmesiden

7b. Status på Espegyden 1

 1. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode.På valg er Joachim Stampe Krongaard Mikkelsen, Susanne Jakobsgaard og LarsNordgaard Jakobsen.Alle tre modtager genvalg
 2. Valg af suppleant. Valget gælder for et år
 3. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder et år

11 Evt.


Forslag til vedtægtsændringer:

 • 5 – oprindelig tekst:

Menighedsrådet har ansvar for Valgmenighedens økonomiske forhold.
Menighedsrådet ansætter selv sin kasserer.
Kassereren fører registrering af bidrag fra menighedens medlemmer og fører menighedens regnskab og har bemyndigelse til at foretage ind- og udbetalinger efter samråd med menighedsrådet.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Menighedsrådet udarbejder budget for det kommende år, med henblik på fastsættelse af udskrivningsprocent.

 • 5 – fremtidig tekst:

Menighedsrådet har ansvar for Valgmenighedens økonomiske forhold.
Menighedsrådet ansætter selv sin kasserer.
Kassereren fører registrering af kontingent fra menighedens medlemmer og fører menighedens regnskab og har
bemyndigelse til at foretage ind- og udbetalinger efter samråd med menighedsrådet.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Menighedsrådet udarbejder budget for det kommende år.


I forbindelse med SKATs nye retningslinjer vil I pr mail modtage en ny forpligtigelseserklæring, som I skal besvare og underskrive digitalt og sende retur.

Har I spørgsmål hertil kan I henvende jer til Ole på mobil 30642125 eller Gunnar på mobil 29858205.

Husk at tilmelde jer, hvis I vil med på udflugt til Flensburg lørdag d. 18. marts.

Mvh menighedsrådet

———————————————————-

Læs det seneste kirkeblad

Kirkeblad marts-juni 2023

———————————————————-

Velkommen

Vores kirke er en del af folkekirken, selv om vi er en fri kirke med vores egen økonomi. Vi er en folkelig, grundtvigsk menighed, en af Danmarks største valgmenigheder – mere end 1100 medlemmer.

I lokalsamfundet omtales kirken kun som valgmenigheden heraf vores web-adresse.
Læs mere klik her

———————————————————-

Bibelhistorie for de mindste – og lidt større

Hør Ole præst fortælle en god historie HER

Og endnu en HER

———————————————————-

DÅB Oscar Junker Skovly fik sig – sin unge alder til trods – en ordentlig morfar i armene på gudmor Katrine ved dåben den 5. november, mens mor Camilla og far Martin så stolt til.

13. november. Trio Fabula gav børn og voksne en fabelagtigt fabulerende oplevelse med fortællingen om Noas Ark, og sammen sang vi alle dyrene ind i arken… og så var der pizza, saftevand og hurtigløb på stømpesokker rundt i Storstuen.

En vidunderlig Mortens aften i Storstuen. Maden var fra SPAR, og den var virkelig god… og borgmester Hans Stavnsager holdt en levende og varm festtale. Vi drak af dunken, og sammen sang vi af hjertets lyst fra Højskolesangbogen. Tak til alle for en fornem aften i vores dejlige fællesskab

Vielse Jeanette Jensen og Jesper Kirk fra Rolfsted blev viet lørdag den 5. november i høj sol og et tilsvarende humør. Kæmpe tillykke til jer begge… og til jeres dejlige børn.

DÅB Pelle Gram Flyvbjerg havde storebror Laust med foruden mor Karen, far Rasmus og sine tre faddere ved dåben lørdag den 5. november

DÅB Thomas Kirkeløkke Christensen gik “all inn” og havde adskillige fra sin dejlige familie med til sin dåb den 5. november. Han selv var i armene på far Jeppe, mens mor Louise og fadderne var backinggruppe. Storesøster Clara gemte hovedet i lillebrors dåbskjole, men vendte stærkt tilbage øjeblikke efter.

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse

Sdr. Nærå Valgmenighedskirke