Medlemskab

Ønsker du at blive medlem af Sdr Nærå Valgmenighed, skal du rette henvendelse til Ole præst på praesten@valgmenigheden.dk eller 30 64 21 25. Han inviterer dig (eller jer, hvis I er flere) til en samtale, hvor du får udleveret en indmeldelsesblanket

Som medlem af vores valgmenighed er du stadig medlem af Den Danske Folkekirke med de rettigheder, det giver, men du betaler ikke længere kirkeskat til den alm. folkekirke.

I stedet betaler du et årligt medlemsbidrag, og der deles med fire, så du betaler hvert kvartal.

Medlemsbidrag beregnes ud fra din skattepligtige indkomst og ud fra din nyeste årsopgørelse

I forbindelse med din indmeldelse skal du gå ind i din skattemappe og give fuldmagt til, at vores forretningsfører må trække dine oplysninger om skattepligtig indkomst via skat.dk. Herved får forretningsføreren alene adgang til den skattepligtige indkomst, og intet andet.

SÅDAN GØR DU:
– Gå på www.skat.dk
– Login med NemId
– Når du er logget ind, klikker du på ”Profil” øverst til højre
– Vælg punktet ”Giv adgang til rådgivere/andre”
– Tryk på ”Opret ny”
– Skriv Valgmenighedens SE-nummer : 58 85 07 13
– Bekræft SE-nummeret
– Find punktet ”TastSelv borger”
– Find derefter ”Skatteattest med indkomstoplysninger” (du skal IKKE vælge skatte- og formueoplysninger)
– Sæt flueben i den lille firkant ud for punktet
– Tryk “Godkend” i bunden af skærmen. HUSK DET !

Og HUSK, at fuldmagten skal fornyes hvert 5. år
Det er samme procedure som ved indmeldelse, men:
Tryk på  ‘Vis / rediger’ og fremskriv datoen med 5 år
Tryk til sidst på ‘godkend’

Gældende regler for beregning af årligt medlemsbidrag:

Er du under 18 år : er det gratis at være medlem, altså 0 kr.

18-30 år:  300 kr  om året ved en skattepligtig indkomst op til 150.000,-
Hvis du har en skattepligtige indkomst, der overstiger 150.000,- skal du betale 1,3 % af din skattepligtige indkomst

Er du fyldt 30 år er dit medlemsbidrag 1,3 % af din skattepligtige indkomst, dog minimum 1200,-

Medlemmer bosat på plejehjem : 0 kr

VIGTIGT : Dit medlemsbidrag kan KUN trækkes fra i skat, såfremt du har været inde og sætte flueben i Skattemappen.

Skattefradraget gives efter Ligningslovens 8A, som også bruges til fradrag, hvis man giver gaver til velgørende foreninger. Der er et loft på, hvor meget man kan fradrage. I 2021 var det på 17.000,-
Det er også muligt at tegne en 10-års kontrakt/forpligtelseserklæring efter LL. 12.3, her er der ingen loft på fradragsbeløb.
Dette tjener to formål: Dels kan du så give bidrag til andre formål og stadig have din fradragsmulighed, og dels har du det fulde fradrag på medlemsbidraget til valgmenigheden.
MEN det forudsætter, at du har været inde i din skattemappe på på skat.dk og sætte det “flueben”, du bliver bedt om ved indmeldelsen.
Er du i tvivl, så ring til Ole præst på 30 64 21 25, Joachim næstformand på 61 20 64 81 eller Gunnar forretningsfører på 29 85 82 05

Eksempel: 

Skattepligtig indkomst
200.000,-
300.000,-
500.000,-

Medlemsbidrag 1.3% før fradrag
2.600,-
4.550,-
6.500,-

Efter fradrag
1.820,-
3.185,-
4.550,-

 

Udmeldelse

Ønsker et medlem at melde sig ud, skal der rettes henvendelse til forretningsføreren, Gunnar Vexlund.

Forretningsføreren skal have flg. informationer:

Medlemmets navn, adresse samt cpr-nummer
Oplysninger om,hvilket folkekirkesogn, vedkommende er bosat i
Samt adressen til hjemkommunens folkeregister (borgerservice).

Adresseændring

Ved flytning skal forretningsfører Gunnar Vexlund have oplysning om ny adresse, da Valgmenigheden ikke får denne automatisk.
Skriv til Gunnar på ff@valgmenigheden.dk eller ring 29 85 82 05

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse