Medlemskab

Ønsker man at blive medlem af Sdr Nærå Valgmenighed, skal man rette henvendelse til præsten.

Præsten inviterer til en samtale, hvor Indmeldelsesblanket udleveres

Som medlem af en valgmenighed, bliver man ved at være medlem af Den Danske Folkekirke med de rettigheder, det giver.

Man betaler ikke kirkeskat til den alm. folkekirke.

Man betaler til Valgmenigheden et årligt medlemsbidrag, der opkræves hvert halvår.

Medlemsbidrag udregnes af ens skattepligtige indkomst og beregnes af året før (se her nedenunder)

Ved indmeldelse skal man gå ind via sin skattemappe og give fuldmagt til, at Valgmenighedens kasserer må trække oplysninger om skattepligtig indkomst via SKAT.
Indmeldelsesskema klik her

Gør sådan her:
– Gå på www.skat.dk
– Login med NemId
– Når du er logget ind, klikker du på ”Profil” øverst til højre
– Vælg punktet ”Giv adgang til rådgivere/andre”
– Tryk på ”Opret ny”
– Skriv Valgmenighedens SE-nummer : 58 85 07 13
– Bekræft SE-nummeret
– Find punktet ”TastSelv borger”
– Find derefter ”Skatteattest med indkomstoplysninger” (du skal IKKE vælge skatte- og formueoplysninger)
– Sæt flueben i den lille firkant ud for punktet
– Tryk Godkend HUSK DET

HUSK!!! Fuldmagten skal fornyes hvert 5. år

Gældende regler for beregning af årligt medlemsbidrag:

Er du under 18 år : er det gratis at være medlem, altså 0 kr.

18-30 år:  300 kr  om året ved en skattepligtig indkomst op til 150.000,-
Hvis du har en skattepligtige indkomst, der overstiger 150.000,- skal du betale 1,3 % af din skattepligtige indkomst

Er du fyldt 30 år er dit medlemsbidrag 1,3 % af din skattepligtige indkomst, dog minimum 1200,-

Medlemmer bosat på plejehjem : 0 kr

Medlemsbidrag kan trækkes fra i skat, såfremt der er sat flueben i Skattemappen.

Skattefradraget gives efter Ligningslovens 8A, som også bruges til fradrag, hvis man giver gaver til velgørende foreninger. Der er et loft på, hvor meget man kan fradrage. I 2020 er det på 16.600,-
Det er også muligt at tegne en 10-års kontrakt/forpligtelseserklæring efter LL. 12.3, her er der ingen loft på fradragsbeløb.
Dette tjener to formål: Dels kan du så give bidrag til andre formål og stadig have din fradragsmulighed, og dels har du det fulde fradrag på medlemsbidraget til valgmenigheden.
MEN det forudsætter, at du har været inde i din skattemappe på på skat.dk og sætte det “flueben”, du bliver bedt om ved indmeldelsen.
Er du i tvivl, så ring til Ole præst på 30 64 21 25, Lis formand på 51 56 33 24 eller Else  kasserer på 65 97 23 01

Eksempel: 

Skattepligtig indkomst
200.000,-
300.000,-
500.000,-

Medlemsbidrag 1.3% før fradrag
2.600,-
4.550,-
6.500,-

Efter fradrag
1.820,-
3.185,-
4.550,-

 

Udmeldelse

Ønsker et medlem at melde sig ud, skal der rettes henvendelse til præsten. Udmeldelse kan ske pr. 30. juni eller 31. december

Præsten skal have flg. informationer:

Medlemmets navn, adresse samt cpr-nummer
Hvilket folkekirkesogn, vedkommende er bosat i
Samt adresse til hjemkommunens folkeregister.

Adresseændring

Ved flytning skal kasseren have oplysning om ny adresse, da Valgmenigheden ikke får denne automatisk.

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse